Optyczne i akustyczne nadajniki sygnałów

W wielu ważnych miejscach zautomatyzowanych systemów i instalacji sygnalizacja statusu pomaga zwiększyć produktywność i wydajność. Do tego celu oferowany jest szeroki wybór kolumn sygnalizacyjnych, jedno- i wielokolorowych lamp sygnalizacyjnych i akustycznych nadajników sygnału – wstępnie konfekcjonowanych lub możliwych do indywidualnego łączenia w różnych średnicach.