Skanery obszaru

Urządzenia te skanują otoczenie za pomocą szybko obracającego się laserowego promienia pomiarowego. W ten sposób obiekty można rejestrować zarówno bezpośrednio przed urządzeniem, jak i z dalszych odległości; można też mierzyć ich kontury. Posiadając kąt rozproszenia wiązki 190° i zasięg pomiarowy do 65 m, skaner laserowy może monitorować ponad jeden hektar powierzchni. Wydawanie wyników następuje przez interfejs szeregowy lub Ethernet. Dzięki opcjonalnemu ogrzewaniu skaner może pracować w temperaturze poniżej -20°C. I tak jak dotychczas, tak i teraz prędkość skanowania do 50 Hz wyznacza trendy na rynku.