Systemy odczytu

W systemach stacjonarnych do wykrywania obiektów wystarcza "bliż" do czytnika. Dzięki temu czytniki można integrować w niemal dowolnym miejscu w systemie. Nasze rozwiązania RFID oferują różne wartości zasięgu i dzięki maksymalnym możliwościom łączności oferują łatwą integrację z istniejącymi systemami.