MLC 520 ochrona Ex

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa w wariancie MLC 520 EX2 nadają się do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Posiadają one oznakowanie EX zgodne z EN 60079 i spełniają wymagania dyrektywy ATEX dla grupy urządzeń II, kategoria 3, strefa 2 (gaz) i strefy 22 (pył). Zakres funkcji obejmuje także blokadę uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) i kontrolę styczników (EDM).