MLC 530

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa typu 4/PL e wariantu MLC 530 posiadają dodatkowe funkcje sterowania. Zintegrowany 2-czujnikowy muting umożliwia sterowane czasowo, przejściowe mostkowanie funkcji ochronnej. Funkcja wygaszania umożliwia stałe lub ruchome ukrycie wiązki. W trybie pracy "Zredukowana rozdzielczość" przez pole ochronne mogą się przemieszczać małe przedmioty, jeśli np. rozpoznana zostanie dłoń. Konfiguracja odbywa się przez okablowanie. Różne tryby skanowania zapewniają optymalną dostępność także w trudnych warunkach otoczenia.