MLC 530 SPG Smart Process Gating

Ochrona dostępu z koncepcją Smart Process Gating - Innowacja bez "czujników mutingu"

Zabezpieczająca kurtyna świetlna MLC 530 SPG z koncepcją Smart Process Gating stanowi zajmującą niewiele miejsca alternatywę dla systemów ochrony dostępu na odcinkach przenośników. W przypadku tej innowacyjnej technologii kontrola procesów odbywa się w połączeniu z układem sterowania instalacji. To rozwiązanie nie wymaga czujników mutingu i działa niezwykle niezawodnie.​

Korzyści dla Państwa

  • Umożliwia wyjątkowo kompaktową i zajmującą niewiele miejsca konstrukcję instalacji ze względu na brak konieczności dodatkowych czujników-wyzwalaczy
  • Niezawodny przejazd transportowanego materiału, także w przypadku niepełnego lub zmiennego załadowania
  • Nie jest konieczne serwisowanie w celu wyrównania czujników-wyzwalaczy
  • Proces rozpoczyna się tylko w połączeniu ze sterowaniem instalacji i nie może zostać pominięty przez personel obsługowy. Zapewnia to optymalną ochronę.

Brak konieczności stosowania czujników-wyzwalaczy

W przypadku Smart Process Gating kontrola procesów odbywa się w połączeniu z układem sterowania instalacji. Sygnał przełączający przesyłany przez PLC oraz przerwanie pola ochronnego przez transportowany materiał stanowią wyzwalacz aktywacji funkcji gatingu. Dodatkowe czujniki wyzwalające nie są konieczne.

Zasada działania i przebieg sygnału

Funkcja gatingu (mostkowania pola ochronnego) jest aktywowana przez prawidłową sekwencję sygnału przełączającego i przerwania pola ochronnego oraz monitorowana przez kurtynę świetlną. Gating kończy się automatycznie po przejechaniu materiału lub – w przypadku wyższych prędkości przenośników – poprzez zresetowanie sygnału przełączającego.

Aplikacje

Wymaganie:
Ochrona dostępu do przenośników palet ma uniemożliwiać wejście osób do strefy niebezpiecznej i jednocześnie pozwalać na transport materiału.

Rozwiązanie:
Zabezpieczające kurtyny świetlne MLC 530 SPG z koncepcją Smart Process Gating nie wymagają dodatkowych czujników mutingu do mostkowania dla transportowanego materiału. Umożliwia to projektowanie szczególnie kompaktowych i oszczędnych pod względem przestrzeni stacji wydawania.

Ochrona dostępu do linii przenośnika, ze Smart Process Gating

Wymaganie:
Ochrona dostępu ma za zadanie uniemożliwianie dostępu osób do strefy niebezpiecznej oraz jednocześnie umożliwianie transportu karoserii do tych obszarów. Dodatkowo monitorowany musi być także stan zamknięcia klap wahadłowych.

Rozwiązanie:
Zabezpieczające kurtyny świetlne MLC 530 SPG z koncepcją Smart Process Gating nie wymagają dodatkowych czujników mutingu do mostkowania dla transportowanego materiału. To zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie gwarantuje wysoki poziom dostępności oraz skuteczną ochronę przed manipulacją. Dzięki funkcji częściowego gatingu zabezpieczająca kurtyna świetlna jednocześnie monitoruje klapy wahadłowe za pomocą swoich górnych wiązek, które są zawsze aktywne.

Właściwości techniczne


Właściwości


MLC 530 SPG
Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa o długości pola ochronnego od 150 mm do 3000 mm w siatce 150 mm
Rozdzielczości 30 mm, 40 mm, 90 mm
Typ 4, poziom wydajności PL e, SIL 3
Konfiguracja ustawień poprzez przypisanie pinów w celu łatwego uruchomienia i szybkiej wymiany w przypadku serwisu
Częściowy gating (górne wiązki pozostają zawsze aktywne) do realizacji drugiej funkcji bezpieczeństwa
Wygaszanie stałych obiektów w polu ochronnym (blanking)
Możliwa praca maszyn ustawionych obok siebie dzięki przełączaniu kanałów i możliwości redukcji zasięgu
Szeroki zakres temperatur -30 … 55°C

Opracowanie: Smart Process Gating
Safety – przegląd produktów (PDF, ~7 MB)
Safety Solutions – ulotka (PDF, ~0,8 MB)
MLC 530 SPG – optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa – ulotka (PDF, ~1 MB)