Szybka i niezawodna integracja czujników IO-Link

Moduły funkcyjne dla Państwa sterowników

Nasze moduły funkcyjne IO-Link ułatwiają integrację danych z urządzeń IO-Link z programami PLC. Odczytywanie i zapisywanie parametrów urządzeń stają się znacznie prostsze, a nakłady pracy i czas potrzebne na rozwój są redukowane do minimum. Produkty bazujące na oprogramowaniu wspierają cały proces integracji programowania i są skrojone na miarę do naszych czujników IO-Link. W pełni wspierane są przy tym popularne systemy sterowania różnych producentów, np. Siemens, Beckhoff lub Rockwell Automation. Wszystkie moduły są dostępne do bezpłatnego pobierania.
Zalety modułów funkcyjnych IO-Link

Oszczędność czasu

Eliminuje konieczność wyszukiwania typów danych, indeksów parametrów i struktur danych procesowych w dokumentacji produktowej. Są one już zawarte w modułach funkcyjnych.

Zapobieganie błędom

W pełni przetestowane moduły funkcyjne zapewniają szybką i bezbłędną integracją danych urządzeń IO-Link.

Zmiana formatu i receptury w trakcie pracy

Różne receptury można łatwo zapisywać w PLC. Zależnie od żądanego formatu następuje przełączenie na urządzenie IO-Link przez PLC – również w trakcie pracy.

Łatwy dostęp do danych

Poszczególne elementy składowe danych procesowych są łatwo dostępne dzięki funkcji parsera danych procesowych.

Przykłady zastosowania modułów funkcyjnych IO-Link

  • Konfiguracja funkcji urządzeń za pomocą sterownika
  • Zapisywanie różnych receptur w celu przełączania na urządzenie IO-Link.
  • Wybór przez PLC w zależności od żądanego formatu, również w trakcie trwania procesu.
  • Usuwanie danych diagnostycznych w trakcie trwania procesu
  • Wydawanie danych urządzenia przez PLC i przygotowanie w celu optymalizacji procesu
  • Bardzo uproszczony dostęp do acyklicznych usług danych i parametrów czujników IO-Link

Do wszystkich naszych produktów IO-Link można bezpłatnie pobrać pasujące moduły funkcyjne w zakładce "Pobieranie". 


 

Opisy urządzeń IO-Link (IODD)

Tu znajdują się opisy urządzeń dla własnego Engineering-Tool. Nasze czujniki IO-Link można łatwo projektować i uruchamiać.

Pobierany plik ma format ZIP, w którym skompresowano właściwy IODD z przynależnymi plikami graficznymi. Po zaimportowaniu swojego Engineering-Tool funkcje czujnika można wizualizować i programować.


 

Sensor Studio

Sensor Studio to nasze samodzielne oprogramowanie do parametryzowania, z którego pomocą można sparametryzować, przetestować i uruchomić każdy czujnik IO-Link – również bez PLC i Engineering-Tool.
W IO-Link Device Collection zawarte są opisy urządzeń dla Sensor Studio. Obejmują one opisy wszystkich aktualnie dostępnych urządzeń IO-Link i są aktualizowane przy każdym rozpoczęciu sprzedaży nowego urządzenia IO-Link Leuze.
Za pomocą IO-Link USB-Master (numer artykułu 50121098) można podłączać czujniki IO-Link bezpośrednio do komputera z interfejsem USB.

Pobieranie