Dynamiczne czujniki referencyjne

Niezależne od obiektu wykrywanie poprzez wyuczanie tła, zasięg do 450 mm, optymalne dostosowywanie do warunków otoczenia poprzez różne poziomy przyuczania.

DRT 25C - Jeden dla wszystkich.

Niezawodne wykrywanie.
Bez konieczności regulacji po zmianie obiektu.

Dynamiczny czujnik referencyjny DRT 25C – innowacyjny produkt firmy Leuze. Dzięki inteligentnej technologii CAT bezbłędnie rozpoznaje produkty kuliste oraz o złożonych kształtach, różne rodzaje folii od przeźroczystych do folii z wysokim połyskiem, a także nieregularne kształty i kontury.Korzyści dla Państwa

 • Niezawodne wykrywanie obiektów również przy trudnych formach i powierzchniach zapewnia ciągłość pracy maszyn i zapobiega przestojom
 • Brak czynności wyrównujących przy czujniku w przypadku zmiany produktu lub materiału opakowaniowego, skrócone czasy przezbrajania umożliwiają wydajniejszą produkcję
 • Szybkie i proste ustawianie czujnika dzięki automatycznemu przyuczaniu powierzchni taśmy za pomocą przycisku przyuczenia; uniwersalna pozycja montażu dla wszystkich obiektów
 • Niezawodna praca również w razie zabrudzenia i wibracji taśmy przenośnika taśmowego
 • IO-Link dla prostej integracji funkcji dodatkowych w sterownik maszyny, np. komunikatów ostrzegawczych przy dużym zabrudzeniu, użycia wbudowanych w czujnik liczników lub blokady przycisku przyuczenia

Na przenośnikach taśmowych maszyn pakujących (HFFS, FS, Thermoform i VFFS) do słodyczy i wypieków czujniki muszą bezbłędnie wykrywać wiele różnych produktów i folii. Ponadto przy zmianie produktu powinna być możliwa dalsza praca bez konieczności przezbrajania. Przejmujące te zadania czujniki optyczne to przeważnie typowe czujniki refleksyjne, pracujące z tłumieniem pierwszego planu. Technika ta ma jednak słabe strony, szczególnie w przypadku detekcji obiektów płaskich, z połyskiem lub przeźroczystych.

Natomiast innowacyjna metoda detekcji w DRT 25C pracuje z wykorzystaniem Contrast Adaptive Teach-Technologie, w skrócie CAT, która jako punktu odniesienia używa nie produktu, lecz przenośnika taśmowego. Dzięki temu dynamiczny czujnik referencyjny wykrywa dowolne obiekty jako "odchylenie" od powierzchni taśmy. Dzięki temu wykrywanie jest niezależne od właściwości powierzchni produktu, takich jak np. kolor, połysk i przezroczystość, z czym ma problem większość czujników refleksyjnych.

Cechy wyróżniające

Lepszy czujnik refleksyjny

Nieważne, jaką formę mają produkty oraz ich opakowania: dzięki trzem wiązkom światła DRT 25C świetnie wykrywa przednie krawędzie obiektów i zapewnia płynne przebiegi bez przestojów maszyny. Również produkty z otworami, takie jak np. ciastka z dziurką, dzięki szerokiemu skanowaniu są pewnie wykrywane jako jedna część. Nie wszystkie trzy plamki świetlne muszą przy tym leżeć na obiekcie.

Od przeźroczystej do wersji z wysokim połyskiem

Dzięki technologii referencyjnej opakowania o różnych kolorach i przezroczystości są bezbłędnie wykrywane jako "odchylenie" od powierzchni taśmy. Dzięki temu nawet maszyny używające wielu różnych rodzajów folii mogą być wyposażone w tylko jeden czujnik.

Brak przezbrajania przy zmianie produktów

Przy pierwszym ustawianiu, poprzez naciśnięcie przycisku przyuczenia jako odniesienie programowana jest powierzchnia taśmy. Po zmianie produktu nie jest konieczne dopasowanie tego ustawienia, ponieważ odniesienie pozostaje takie samo. Ponadto tych samych pozycji montażowej i wyrównania czujnika można używać do najróżniejszych obiektów. Eliminuje to czasy przezbrajania czujników przy zmianie produktu.

Unikatowa technologia CAT

DRT 25C korzysta z powierzchni taśmy jako dynamicznego odniesienia przy wykrywaniu obiektów. Właściwości taśmy są ustawiane jako odniesienie za pomocą przycisku przyuczenia. Czujnik wykrywa następnie wszystkie obiekty różniące się od powierzchni taśmy. DRT 25C działa niezależnie od obiektu, co sprawia, że jest stabilny jako klasyczny czujnik refleksyjny. Za pomocą technologii Contrast Adaptive Teach można również kompensować wpływ zabrudzeń na przenośniku.

Zastosowania

Wykrywanie produktów na przenośnikach taśmowych pierwotnych maszyn pakujących

Wymaganie:
Sterowanie odcinkiem spiętrzania i belką zgrzewającą wymaga niezawodnego rozpoznawania przednich krawędzi produktów na przenośniku taśmowym. Czujnik musi również wykrywać produkty o sprawiającej trudności geometrii, od bardzo płaskich po wysokie, aby zapobiegać przestojom maszyny spowodowanym błędnym wykrywaniem. Czujnik powinien być prosty w zastosowaniu do wszystkich produktów.

Rozwiązanie:
DRT 25C sprawnie wykrywa pełne spektrum produktów, od małych i płaskich po wysokie i kuliste – również w przypadku nieregularnych form i obrysów. Dzięki temu maszyny niezależnie od zastosowania mogą być wyposażone tylko w jeden typ czujnika. Dzięki przyuczaniu za pomocą 1 przycisku DRT 25C można ponadto łatwo ustawiać.

Wykrywanie tacek termoformowanych

Wymaganie:
Po zapakowaniu produktów, na przykład na tacki termoformowane, konieczne jest niezawodne wykrywanie przedniej krawędzi obiektów z góry – zarówno w systemach jedno-, jak i wielotorowych. Różne wysokości tacek mogą stanowić wyzwanie dla zastosowanego systemu czujników.

Rozwiązanie:
Dynamiczny czujnik referencyjny DRT 25C wyznacza przenośnik taśmowy jako punkt odniesienia, co umożliwia niezawodne wykrywanie przedniej krawędzi obiektów na taśmie – niezależnie od koloru lub wysokości produktów. Plamka świetlna ustawiona poprzecznie do kierunku transportu wykrywa także produkty z lukami.

Wykrywanie produktów na przenośnikach taśmowych wtórnych maszyn pakujących

Wymaganie:
Dla niezakłóconego sterowania odcinkiem spiętrzania opakowania z różnych materiałów i o zróżnicowanych powierzchniach muszą być niezawodnie wykrywane od przedniej krawędzi. Przy zmianie produktu lub folii pakowej nie powinny być wymagane prace przezbrajające i wyrównujące na czujniku.
Rozwiązanie:
Wyjątkowa technologia dynamicznego czujnika referencyjnego DRT 25C używa powierzchni taśmy jako odniesienia. Sprawia to, że wykrywanie jest niezależne od właściwości powierzchni używanych materiałów, takich jak np. kolor, połysk i przezroczystość. Dzięki temu przy zmianie produktu nie są wymagane prace przezbrajające na czujniku.
 

Wykrywanie zgrzewek

Wymaganie:
Butelki i puszki pakowane w zgrzewki z wykorzystaniem folii termokurczliwej muszą być wykrywane na wielotorowych odcinkach transportowych. Konieczne jest niezawodne wykrywanie różnych rodzajów zgrzewek w folii przeźroczystej lub z różnorodnymi nadrukami.
Rozwiązanie:
Czujnik zgrzewek DRT25C.R wykorzystuje powierzchnię przenośnika jako punkt odniesienia. Dzięki temu jest w stanie niezawodnie wykrywać pełną gamę rodzajów zgrzewek. W przypadku zmiany produktu nie ma konieczności dokonywania zmian w czujnikach.

Właściwości techniczne

 • Technologia referencyjna i trzy plamki świetlne LED do niezawodnego wykrywania obiektów o najróżniejszych formach i powierzchniach
 • Czujnik zgrzewek przeznaczony specjalnie do wykrywania owiniętych folią butelek i puszek
 • Duży zakres roboczy dla odległości od przenośnika taśmowego od 50 do 450 mm
 • Wysoka częstotliwość przełączania 750 Hz dla prędkości taśmy do 2 m/s
 • Proste ustawianie głowicy obsługowej (przycisk przyuczenia)
 • Interfejs IO-Link do standardowej komunikacji ze sterownikiem maszyny na zasadzie Dual Channel lub w SIO-Mode
 • Kompaktowa obudowa: wymiary jedynie 15 mm x 42,7 mm x 30 mm, dla uniwersalnego zastosowania
 • Klasy ochrony IP 67 i IP 69K oraz certyfikat ECOLAB

Seria 3C – czujniki fotoelektryczne i czujniki dyfuzyjne – informacje o produkcie (PDF, ~2 MB)
Seria 10 – pomiarowe i przełączające czujniki odległości – informacje o produkcie (PDF, ~2 MB)
Seria 18B – refleksyjne czujniki fotoelektryczne do nośników przezroczystych – informacje o produkcie (PDF, ~2 MB)
GSX 14E – łączony czujnik widełkowy – ulotka (PDF, ~1 MB)
Seria 25 – czujniki fotoelektryczne i czujniki dyfuzyjne – informacje o produkcie (PDF, ~3 MB)
DRT 25C – dynamiczny czujnik referencyjny – ulotka (PDF, ~ 1 MB)
LS25B.2 – bariery świetlne jednokierunkowe – informacje o produkcie (PDF, ~1 MB)
Seria 46C – czujniki fotoelektryczne i czujniki dyfuzyjne – informacje o produkcie (PDF, ~1 MB)
Seria 49C – uniwersalny napięciowo czujnik AC/DC – informacje o produkcie (PDF, ~1 MB)
Global Beam – czujniki standardowe – informacje o produkcie (PDF, ~3 MB)
Czujniki indukcyjne – informacje o produkcie (PDF, ~2 MB)
Czujniki pojemnościowe – informacje o produkcie (PDF, ~1 MB)
KRT 18B – czujnik znaczników barwnych – informacje o produkcie (PDF, ~1 MB)
LPS/LES/LRS – czujniki optyczne – informacje o produkcie (PDF, ~1 MB)
Pomiarowe i przełączające kurtyny świetlne – informacje o produkcie (PDF, ~1 MB)
Pomiarowe i przełączające czujniki ultradźwiękowe – informacje o produkcie (PDF, ~3 MB)
Serie 15, 25C i 46C – czujniki standardowe – Quick Start Guide (PDF, ~2 MB)