Transpondery

Wymagania względem transponderów są równie zróżnicowane, co obszary zastosowania technologii RFID. Szeroki program produkcyjny obejmuje rozwiązania dla wszystkich możliwych zastosowań, w tym również transpondery do niezakłóconego użycia na obiektach metalowych, transpondery do wysokich temperatur, samoprzylepne etykiety Smartlabel i karty z chipami.