Skaner kompaktowy

Bazujące na kamerze skanery 1D/2D odczytują kody w ruchu i mają duży zakres zastosowania. Można je stosować np. w automatach manipulujących i kontrolnych, w systemach zrobotyzowanych albo w automatyzacji analiz. Inną dziedziną są zastosowania, w których chodzi o śledzenie wsteczne części za pomocą etykiet kodów.