Jednostki przyłączeniowe IO-Link

Już dziś przygotuj się na nadejście jutra. Sieci przemysłowe ze zintegrowaną technologią IO-Link to norma w przypadku fabryk połączonych w sieć. Czujniki IO-Link mogą nie tylko przesyłać dane procesowe do układu sterowania maszyny, lecz również komunikować się z różnymi odbiornikami i przesyłać dane procesowe oraz informacje o urządzeniach. Moduły IO oparte na sieci Ethernet z technologią IO-Link zapewniają bardziej elastyczną, wszechstronną, przejrzystą i wydajną infrastrukturę. Dzięki modułom nadrzędnym IO-Link, MD 7, możliwa jest spójna diagnostyka i dostosowanie ustawień parametrów od poziomu sterowania do poziomu pola, a nawet do chmury.

Przegląd

Moduł nadrzędny IO-Link i huby: system MD7

Moduły we./wy. z interfejsem IO-Link do zróżnicowanych zadań automatyzacji

System MD7 firmy Leuze stanowi serce wszechstronnej, przejrzystej i wydajnej automatyzacji. Oprócz danych procesowych czujniki IO-Link przesyłają również informacje o urządzeniu, dane diagnostyczne i komunikaty o zdarzeniach. Oparte na sieci Ethernet moduły I/O. z technologią IO-Link firmy Leuze łączą dane w pakiety oraz łączą poszczególne moduły maszyny ze sterownikiem i systemami nadrzędnymi. Umożliwia to modułową budowę maszyny. 
Dzięki obsługującym wiele protokołów modułom nadrzędnym IO-Link czujniki i aktuatory można elastycznie integrować z istniejącą infrastrukturą z różnymi systemami fieldbus i sterownikami. Informacje o procesach i urządzeniu są bezpiecznie przekazywane przez poszczególne urządzenia IO-Link do nadrzędnych systemów zarządzania lub aplikacji w chmurze. Uruchomienie, konfiguracja i diagnostyka modułów IO-Link Leuze oraz podłączonych czujników i aktuatorów następuje centralnie, poprzez przeglądarkę internetową. Za pomocą hubu IO-Link można rozszerzać system w sposób ekonomiczny i zgodny z potrzebami klienta. Korzyści dla Ciebie

 • Możliwość elastycznej integracji ze sterownikiem i chmurą
  Elastyczne planowanie i zredukowane koszty magazynowania: moduł nadrzędny IO-Link firmy Leuze obsługuje wiele protokołów, w tym PROFINET, Ethernet/IP* i ModbusTCP, w jednym urządzeniu. Ponadto dostępne są warianty z OPC UA.

 • Zmniejszone nakłady na instalację
  Zmniejszone nakłady na okablowanie i krótsze czasy instalacji: złącza M12 Power L umożliwiają przesyłanie większej mocy przez kabel. Pozwala to realizować dłuższe łańcuchy modułów, mniejsze jest też zapotrzebowanie na kable i zasilacze wewnątrz maszyny.

 • Wysoka przezroczystość
  Łatwy dostęp do celów diagnostyki i konfiguracji: moduł nadrzędny IO-Link systemu MD7 dysponuje zintegrowanym serwerem sieci Web, który umożliwia zdalną parametryzację i centralne monitorowanie podłączonych czujników i aktuatorów.

 • Spójny system
  Redukcja kosztów dzięki konserwacji predykcyjnej i prostej modernizacji: dane diagnostyczne są przesyłane przez IO-Link, co umożliwia planowanie działań konserwacyjnych. Jeśli konieczna jest wymiana czujnika, moduł nadrzędny automatycznie przesyła konfigurację do nowego urządzenia.

Dowiedz się więcej o IO-LinkCechy wyróżniające

Obsługa wielu protokołów dla ustandaryzowanego projektu instalacji

Moduły nadrzędne IO-Link firmy Leuze są wyposażone w wiele protokołów. Obsługują oparte na sieci Ethernet protokoły fieldbus PROFINET i Ethernet / IP * do wymagającej komunikacji przemysłowej w czasie rzeczywistym, a także Modbus TCP do połączenia z prostszymi sterownikami programowalnymi, terminalami operatorskimi lub systemami SCADA. Pozwala to korzystać z modułów z większością powszechnych sterowników. Stopień standaryzacji maszyny został zwiększony, a mniejsza złożoność przyczynia się do zredukowanych kosztów magazynowania i prostszej konserwacji.
Ponadto Leuze oferuje warianty urządzenia zgodne ze standardem OPC UA, które mogą być integrowane bezpośrednio z systemami bazującymi na chmurze. Dzięki konfiguracji internetowej może działać również jako samodzielne rozwiązanie.

Proste okablowanie dzięki standardowym złączom M12 Power

Zasilanie modułów IO-Link firmy Leuze odbywa się poprzez standardowe złącza M12 Power. Dzięki obsłudze wielu protokołów, jeden typ urządzenia może być używany do integracji w sieci Ethernet i PROFINET. Redukuje to liczbę wariantów i przez to ułatwia utrzymanie magazynu. 
Dzięki prądowi znamionowemu do 16 A, złącza M12 L-coded oferują również około 80% większą moc niż wtyczki 7/8". W zastosowaniach daisy chain można dzięki temu łączyć ze sobą znacznie więcej modułów bez konieczności dodatkowego zasilania energią. Wymagana jest mniejsza liczba zasilaczy, a okablowanie równoległe jest zredukowane, dzięki czemu można lepiej wykorzystać nawet ciasne przestrzenie instalacyjne.

Wygodna konfiguracja i możliwości diagnostyki

System MD7 umożliwia wysoką przejrzystość danych i procesów. Moduł nadrzędny oferuje obszerne możliwości wywoływania danych diagnostycznych i informacji o stanie – bezpośrednio na urządzeniu lub przez serwer sieci Web. Ponadto przez zintegrowany serwer sieci Web z interpreterem IODD można całkowicie skonfigurować podłączane urządzenia IO-Link. 
Dzięki Leuze Service Tool (dostępne już wkrótce) zaoferujemy klientom dodatkowe, wydajne oprogramowanie z m.in. następującymi funkcjami:

 • Zarządzanie urządzeniami: automatyczne wyszukiwanie urządzeń Leuze w sieci, wskazanie typu urządzenia i wersji oprogramowania sprzętowego
 • Wydajna konfiguracja sieci, np. przydzielanie adresów IP
 • Szybka identyfikacja poszczególnych urządzeń w sieci dzięki funkcji WINK (migający wskaźnik LED)
 • Zapisywanie ustawień urządzenia

Kompetencje systemowe ekspertów w zakresie IO-Link

Dopasowane systemy złożone z modułów nadrzędnych IO-Link i czujników firmy Leuze zwiększają stopień standaryzacji Państwa maszyny. Poprzez hub IO-Link można ekonomicznie włączać czujniki cyfrowe w instalację. Jako jeden z członków-założycieli konsorcjum IO-Link firma Leuze jest od 2002 r. aktywnie zaangażowana w dalszy rozwój tego otwartego standardu interfejsów. W ten sposób zapewniamy, że moduły we./wy. z technologią IO-Link firmy Leuze mogą bez zakłóceń komunikować się z komponentami innych producentów, dzięki czemu stanowią przyszłościową inwestycję. 

Właściwości techniczne

  MD 798i


MD 748i


MD 798i IO-Link

MD 742 hub IO M12

MD 742 hub IO M8
Interfejsy Wieloprotokołowy: Ethernet IP*/PROFINET, Modbus Ethernet IP*/PROFINET, Modbus, OPC UA  Wieloprotokołowy: Ethernet IP*/PROFINET, Modbus, IO-Link 1.1 IO-Link 1.1 IO-Link 1.1
Właściwości 16 cyfrowe wejścia PNP 8x pin IO-Link 4 w trybie IOL, 4x DIO + 8 SIO-Mode, 4x DO 8x pin IO-Link 4 w trybie IOL, 4x DIO + 8 SIO-Mode, 4x DO 16 cyfrowych wejść PNP COM 2 / 38,4 kBit/s 8 cyfrowych wejść PNP COM 2 / 38,4 kBit/s
Wymiary 60,4 x 230,4 x 39 mm 65 x 210.4 x 30 mm 60,4 x 230,4 x 39 mm 54 x 150 x 27,4 mm 32 x 144,3 x 32 mm
Zakres temperatur -40 … 70° C -25 … 60° C -40 … 70° C -40 … 70° C -40 … 70° C
Stopnie ochrony IP 65 / 67 / 69K IP 65 /67 IP 65 / 67 / 69K IP 65 / 67 / 69K IP 65 / 67 / 69K

Często zadawane pytania dotyczące modułów we./wy. z interfejsem IO-Link

Podstawy
technologii IO-Link

IO-Link to ustandaryzowana technologia wejść/wyjść (I/O) (IEC 61131-9), która umożliwia skonfigurowanie wysokowydajnej komunikacji punkt-punkt z czujnikami i aktuatorami, bez konieczności adresowania. Komponenty IO-Link wszystkich przedsiębiorstw, które dołączyły do konsorcjum IO-Link, są ze sobą kompatybilne. 

Za pomocą modułów nadrzędnych IO-Link firmy Leuze można łatwo integrować cyfrowe czujniki oraz inne aktuatory ze sterownikiem. Moduł I/O Leuze posiada przyłącza z możliwością wielofunkcyjnego zastosowania. Dzięki temu dane przyłącze (port) można skonfigurować przykładowo jako wejście cyfrowe, wyjście cyfrowe lub port IO-Link.

Istotne różnice w wersji 1.1 to:

 • Zapisywanie danych parametrów urządzenia
 • Dla modułu nadrzędnego IO-Link obowiązuje prędkość transferu danych 230,4 kBd
 • Szerokość danych procesowych na port zwiększona do 32 bajtów

Moduły nadrzędne IO-Link firmy Leuze spełniają wymogi standardu IO-Link V1.1. Z modułem nadrzędnym IO-Link V1.1 można używać urządzeń IO-Link V1.0 i V1.1. Z funkcji dodanych w V1.1 (zapisywanie danych i prędkość transferu danych 230,4 kBd) można jednak korzystać wyłącznie, gdy są one wspierane również przez używane urządzenie IO-Link.

Technologia połączeń

Tak, obsługiwane są do 4 x port A i do 4 x port B, każdy do 2 A.

Dzięki wariantom overmolded dostępne są stopnie ochrony IP65, IP67 i IP69K. Konfekcjonowane wtyczki osiągają stopnień ochrony IP67.

Nie, M12 z kodowaniem L są używane bez ekranowania. Można używać standardowych kabli.

Tak, dostępne są krótkie kable łączące.

Przetwarzanie sygnałów analogowych

Sygnały analogowe obecnie nie są obsługiwane przez moduł nadrzędny IO-Link firmy Leuze. Dostępne są jednak konwertery IO-Link umożliwiające podłączenie czujników analogowych do modułu nadrzędnego IO-Link. Jeśli czujniki analogowe zastąpi się czujnikami IO-Link, nie jest konieczna konwersja danych analogowych na cyfrowe i zwiększa się dokładność. 

Obecnie nie planujemy do naszego portfolio samodzielnych modułów analogowych. Moduł nadrzędny IO-Link oferuje znacznie bardziej wszechstronną funkcjonalność. W połączeniu z przetwornikami analogowymi można również rejestrować sygnały analogowe, takie jak napięcie, prąd lub temperatura, za pomocą tylko jednego urządzenia typu moduł nadrzędny. 

Plik opisu urządzenia, makra E-Plan i dopuszczenia

Nie, nie ma specjalnych plików opisu urządzenia dla urządzeń obsługujących wiele protokołów. Moduł automatycznie wykrywa używany sterownik i przełącza się na stosowany protokół. Moduł nadrzędny wymaga wtedy, podobnie jak w przypadku urządzeń bez obsługi wielu protokołów, pliku GSDML dla PROFINET lub pliku EDS dla Ethernet/IP.

Tak, makra EPLAN są dostępne na portalu EPLAN. Można je również pobrać ze strony Leuze, z zakładki "Pobieranie" w obszarze danego produktu. 

Moduł nadrzędny IO-Link i koncentratory IO-Link systemu MD7 są zgodne z CE i dopuszczone według UL.

Protokoły komunikacyjne

Urządzenia można stosować z następującymi trzema protokołami Ethernet: Modbus TCP, EtherNet/IP i PROFINET. Dzięki automatycznemu wykrywaniu protokołów urządzenie z obsługą wielu protokołów może pracować w trzech wymienionych systemach Ethernet bez ingerencji ze strony użytkownika (bez konieczności przeprogramowania). W razie potrzeby użytkownik może również ręcznie wybrać protokół.

Urządzenia obsługują specyfikacją PROFINET V 2.35. Klasa zgodności to B (RT, w czasie rzeczywistym).  IRT (Isochronous-Real-Time) obecnie nie jest obsługiwany.

Nasi eksperci z zakresu IO-Link chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące planów rozwoju Leuze oraz na wszystkie uwagi. Skontaktuj się teraz 

*Certyfikat w przygotowaniu